Article

sociale schouw Pilotbuurten: Amsterdamse Poort en H-buurt

Uit het Programma Huisvesting Kwetsbare groepen is de werkwijze BuurtBalans voortgekomen. Bij Buurtbalans krijgen de samenwerkende partijen door het uitwisselen van data en kennis een gezamenlijk beeld van wat nodig is om meer balans te brengen in de leefbaarheid en draagkracht van kwetsbare buurten. Buurtprofessionals kunnen zo gerichter samenwerken bij het ondersteunen van kwetsbare bewoners.
De onderzoeksadviseurs van Team Onderzoek Stadsdelen zijn beschikbaar om de gebiedsteams, die aan de slag willen met Buurtbalans, te ondersteunen met data, analyses en presentaties.
In Zuidoost zijn de  H-buurt en Amsterdamse Poort pilotgebieden.

Op deze pagina vind je sociale schouwen met op laag schaalniveau over de buurt (auteur: Conny Tjin).

Image credits

Header image: Bijeenkomst Buurtbalans H-buurt Zuidoost 9 juni 2022.jpg

Icon image: Foto Bijeenkomst Buurtbalans Zuidoost.jpg

Media

Documents