Article

MSc Thesis UvA - Broedplaatsen: beleid en praktijk

Door F. Ensink

Een vergelijkend onderzoek naar de praktijk van twee Broedplaatsen in Amsterdam Nieuw-West en hoe deze zich verhouden tot het Broedplaatsenbeleid

Broedplaatsen bouwen voort op een traditie van kraken in Amsterdam maar zijn in de loop der jaren steeds meer deel uitgaan maken van een economisch discours. Deze tegenstelling leidt tot discussies over wat een Broedplaats is en wat de ‘functie’ er van zou moeten zijn. Om te onderzoeken wat Broedplaatsen doen en in hoeverre zij zich verhouden tot de gestelde beleidsdoelen, heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de dagelijkse praktijken van twee Broedplaatsen.

Master scriptie Sociologie

Student: F. Ensink op Kemna

 

Additional info

Image credits

Icon image: Flickr - Nieuw-West