Article

Antibioticaresistentie onder specifieke groepen in Amsterdam: Implicaties voor de volksgezondheid?

De onderzoeken die in 2020 zullen worden afgerond, zullen inzicht geven of voor specifieke, relatief grote groepen inwoners in Amsterdam (o.a. MSM, personen met een migratiegeschiedenis, ongedocumenteerden) een breder probleem rondom AMR bestaat dan nu bekend. Voor bepaalde infecties en dragerschap onder deze groepen zijn er nu geen/nauwelijks epidemiologische en microbiologische gegevens bekend en maatregelen. Onder MSM willen we in het bijzonder verkennen of seksuele transmissie bij kan dragen aan Shigella infecties en ESBL dragerschap. De kennis uit het onderzoek draagt bij aan formuleren van mogelijk aanvullende maatregelen voor (infectie)preventie richting doelgroepen en in de zorgketen.

Looptijd: 1-1-2020 tot 31-12-2020

All rights reserved