Article

COVID-HELIUS

N.a.v. cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die aantonen dat bepaalde etnische minderheidsgroepen vaker door COVID-19 worden getroffen, wordt onderzoek gedaan naar hoe vaak COVID-19 voorkomt en of een infectie ernstiger beloopt bij Amsterdammers met een migratiegeschiedenis. Daarom wordt in de zomer en het najaar van 2020 bloed bij deelnemers van het HELIUS populatie cohort, afgenomen en getest op de aanwezigheid op antistoffen tegen COVID-19, en worden ziekte en sterfte zorgvuldig bekeken. Ook worden gegevens verzameld over hoe informatie over de maatregelen tegen verspreiding de groepen bereikt en of adviezen worden opgevolgd. Daarnaast wordt nagegaan wat de impact is van deze maatregelen op individuele levens, in het bijzonder op welzijn en gebruik van niet-COVID gezondheidszorg. Met deze studie worden de ernst en de gevolgen van de pandemie voor groepen van verschillende etnische achtergronden duidelijk gemaakt. Mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen worden zo helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.

All rights reserved