Article

Staat van de stad 2019: Participatie in Welvaart

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk bespreekt de ontwikkelingen in de welvaartssituaties van Amsterdammers.

In Amsterdam wonen veel mensen met een relatief hoog inkomen en veel mensen met een minimuminkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende groepen en ontwikkelingen daarin.

Auteurs: Idske de Jong & Ranu Sewdas

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Media

Documents