Article

De Oude Oosterbegraafplaats

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 14 juni 2017

Op 2 januari 2017 werd een toevalsvondst gemeld bij Monumenten en Archeologie (MenA). Het ging om menselijke skeletresten in de bouwput van een fietsenkelder in aanbouw achter het Metis Montessori Lyceum aan de Mauritskade naast het Oosterpark. Deze melding vormde de aanleiding tot een archeologische begeleiding van de verdere civieltechnische ontgraving. De betrokkenheid van archeologen paste binnen het beleid van de gemeente Amsterdam om, in geval bij bouw-werkzaamheden menselijk botmateriaal wordt aangetroffen, ervoor te zorgen dat op zorgvuldige en gepaste wijze met de skeletresten wordt omgegaan. Voor een adequate afwikkeling van de vondst waren in eerste instantie feitelijke gegevens nodig over de aard van de skeletresten en de context waarin ze verkeerden. De onderliggende vraag was of kon worden vastgesteld of de botvondsten op de bouwlocatie duiden op de aanwezigheid van enkele sporadisch achtergebleven begravingen van de Oude Oosterbegraafplaats (1864-1894) die in 1956 was geruimd, of dat, tegen de algemene verwachting, nog delen van de oorspronkelijke begraafplaats intact waren achtergebleven na de ruimingen in de 20ste eeuw. Vanwege een mogelijk vervolg van bouwwerkzaamheden in hetzelfde gebied was de AB ook bedoeld als een archeologische verkenning van het gehele te ontwikkelen gebied . Daarom biedt het rapport naast een verslag van de afgelopen werkzaamheden ook een archeologische waardering voor de resterende bouwzone. Om de vondst van nu historisch te kunnen plaatsen begint het rapport met een overzicht van de historische ontwikkeling van de begraafplaats en de ingrepen na sluiting ervan in 1894 voor zover dat uit beschikbare archiefstukken en literatuur kan worden herleid.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 14 juni 2017

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Annerieke Bilderbeek, a.bilderbeek@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Archeologische Begeleiding Metis Montessori Lyceum

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 96, 2017

Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena

 

 

 

 

Archeologische Begeleiding Metis Montessori Lyceum, Mauritskade 58, Amsterdam (2017)

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 96, 2017

Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena

Additional info

Media

Documents