Article

Jaarverslag Stadsloods

Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 23 juni 2021

De vraag naar ondersteuning door het Stadsloods-team is in 2020 opmerkelijk onveranderd gebleven: tijdens de corona crisis is de vraag naar ruimte voor initiatieven in de stad en omgeving nagenoeg gelijk gebleven aan eerdere jaren. De druk op ruimte en vastgoed in de stad was in het afgelopen jaar onverminderd hoog; veel organisaties en bedrijven die ruimte zoeken hebben steeds meer moeite om een locatie te vinden en vragen Stadsloods Amsterdam om advies en ondersteuning bij dit proces.

Stadsloods werkt op grond van de bestuursopdracht uit 1994 en dient twee doelen: zij begeleidt ondernemingen en organisaties met bijzondere huisvestingseisen naar een plek in Amsterdam (en vice versa, van pand/plek naar gebruiker) en geeft sturing aan ruimtelijke verdeling van functies door invloed uit te oefenen op de vestigingsplaatskeuze. In de bestuursopdracht is vastgelegd dat de Stadloods jaarlijks verantwoording aflegt aan het bestuur.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 23 juni 2021 en Commissie Ruimtelijke Ordening 9 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Andrea Esveld, a.esveld@amsterdam

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Stadsloods heeft een schakelfunctie bij het samenbrengen van zoekers en aanbieders van ruimte en heeft een signalerende en agenderende functie met betrekking tot beleid wat er is, wat ontbreekt of tekortschiet

Team Stadsloods

Andrea EsveldEline SplinterKirsten SomogyiSandra Kaspers

Additional info

Media

Documents