Article

Grachtenmonitor 1/1/2018 - 30/9/2019

Commissie Mobiliteit 6 februari 2019

De Grachtenmonitor 20182019 is een gezamenlijke productie van de gemeente Amsterdam (Programma Varen) en Waternet. Waternet draagt tot 1 januari 2020 nog de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inning van het Binnenhavengeld en voor Toezicht en Handhaving op het Amsterdamse water. Daarna zal de gemeente Amsterdam de uitvoering van deze taken overnemen. Vandaar dat de teksten die op deze onderwerpen betrekking hebben (paragraaf 1.3 en hoofdstuk 3) dit jaar nog zijn voorbereid door Waternet. De Grachtenmonitor geeft net als in voorgaande jaren een feitelijk overzicht van de stand van zaken op het gebied van passagiers en pleziervaart, drukte op de grachten en handhaving van het vaarbeleid. De Grachtenmonitor is geen evaluatie en bevat geen beleidsaanbevelingen. De Grachtenmonitor 20182019 bestaat uit drie hoofdstukken, waarbij in elk hoofdstuk het beleid, de maatregelen en de resultaten kort worden weergegeven.

Behandeld in Commissie Mobiliteit 6 februari 2020

Behandelend ambtenaar: W.E. Meijburg, w.meijburg@amsterdam.nl (Programma Varen)

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: Wikimedia Commons - Amsterdam gracht

Media

Documents