Article

Regionaal Actieprogramma (RAP) Wonen 2016-2020

Commissie Wonen 8 februari 2017

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam gevraagd gezamenlijk een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) op te stellen voor de periode 2016 t/m 2020. De gemeenten in de Stadsregio Amsterdam werken al langere tijd met elkaar samen op het gebied van wonen. Woningmarktbeleid kent een sterke lokale component. Omdat het een onderwerp is dat mensen direct aangaat levert het vaak veel discussies op in raden. Gemeenten hebben dan ook ruimte nodig om in te kunnen spelen op de omstandigheden in de eigen lokale woningmarkt. Er is echter ook een gezamenlijk belang. De woningmarkt is groter dan de eigen gemeente en alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat die markt blijft functioneren. Ook delen we het gezamenlijk belang van een aantrekkelijke en diverse woningmarkt, als een belangrijke component in de sterke internationale economische concurrentiepositie. Door in beeld te brengen wat de regionale opgave is en een optelsom te maken van de plannen van individuele gemeenten kunnen we nagaan of we gezamenlijk op de goede koers liggen, of dat bijsturing nodig is. De provincie beoogt met het RAP eenzelfde doel. Veel van de acties die in dit RAP zijn opgenomen komen dan ook rechtstreeks voort uit beleid dat in deze regio door de jaren heen gegroeid is.

Behandeld in Commissie Wonen 8 februari 2017

Behandeld in Commissie Wonen 18 januari 2017

 

Behandelend ambtenaar: Kees Dignum (Wonen), k.dignum@amsterdam.nl, Charlotte Hilbrand (Ruimte & Duurzaamheid), c.hilbrand@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: amsterdamsmartcity.com

Media

Documents