BOOT Oost: Studenten leren van Amsterdam Oost

16 jan 2020 13:30 - 16:00

Op 16 januari organiseert BOOT Oost een Showcase ter afsluiting van het eerste semester van dit studiejaar. De Showcase staat in het teken van financiële gezondheid. We presenteren de ervaringen en resultaten die we het afgelopen jaar rondom dit thema hebben opgedaan. Dit doen we met HvA-collega's, partners in de wijk en betrokken studenten

De showcase van BOOT Oost staat staat in het teken van het versterken van de verbinding van onderzoek en onderwijs in de praktijk, met als leercontext Amsterdam Oost. In Amsterdam Oost hebben diverse studenten opdrachten gedaan binnen het overkoepelende thema financiële gezondheid, onder andere op het gebied van lokaal samenspel, financiële middelen WMO en voeding. Tijdens de showcase wordt stilgestaan bij zowel de studentenprojecten van het huidige semester, als die van volgend semester. We zullen jullie informeren over BOOT als organisatie en haar uitdagingen voor 2020. Vervolgens zullen studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie, minor Financieel Advies en Ondersteuning en Voeding en Diëtetiek jullie middels een kennismarkt meenemen in hun onderzoeksbevindingen. Tevens zal onze eigen stagiaire jullie het een en ander vertellen over haar ervaring bij BOOT Oost.

Zes studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie hebben afgelopen semester voortgebouwd op het onderzoek van Melanie Verhoef naar de samenwerking tussen professionals en actieve bewoners. De studenten zijn met diverse professionals en actieve bewoners uit de Indische Buurt in gesprek gegaan en zijn gekomen tot een interventie om bij te dragen aan de uitdaging ‘Gedeelde kijk, rolverdeling en samenspel in Amsterdam Oost.’ Ben jij nieuwsgierig naar wat zij gedaan hebben? Kom naar de Showcase!

 

All rights reserved