Article

Stoppen-met-roken ondersteuning voor minima

Roken is al jaren een van de prioriteiten van het Amsterdamse volksgezondheidbeleid omdat het de grootste vermijdbare veroorzaker is van ziekte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen. Een derde van de Amsterdammers met een laag inkomen rookt. Dit is niet alleen zeer schadelijk voor de gezondheid maar ook voor de financiële situatie. De helft van de rokende minima wil dan ook stoppen. Toch lijken de sociaal-economische gezondheidsverschillen alleen maar groter te worden aangezien minima achterblijven in teruglopende prevalentie van roken. Een verklaring hiervoor is dat ‘Stoppen met roken -interventies niet aan lijken te sluiten bij hun belevingswereld en acute noden.

Pilot Stoppen-met-roken ondersteuning onder minima
Het AMC heeft in 2017 in opdracht van de Gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar Stoppen-met-roken ondersteuning voor minima. De vraag hierbij was hoe rokers met een laag inkomen kunnen worden gestimuleerd om gebruik te maken van het effectieve Stoppen-met-roken aanbod. De onderzoekers concluderen dat het nodig is dat Amsterdam een infrastructuur creëert van drie typen maatregelen die op elkaar ingrijpen:

  1. Specifiek op minima toegesneden Stoppen-met-roken aanbod implementeren;
  2. Rokers proactief werven en met Stoppen-met-roken aanbod in contact brengen;
  3. Alle financiële belemmeringen om te stoppen met roken wegnemen.

De onderzoekers doen ook concrete aanbevelingen voor een interventie, bestaande onder meer uit doorlopende groepstraining en follow-up van de ondersteuning. De ondersteuning zou aangeboden kunnen worden vanuit maatschappelijk werk binnen de huidige ondersteuningsstructuur, bijvoorbeeld ‘Huis van de wijk’ – een ‘buurthuis’ gericht op het verbinden van mensen en instanties en het stimuleren van de leefbaarheid in de wijk. Tenslotte moet zowel de gedragsmatige als de medicamenteuze ondersteuning deel uitmaken van het basispakket van zorgverzekeringen onder vrijstelling van het eigen risico.

AMC heeft in consortium een aanvraag ingediend bij ZonMw om de interventie verder te gaan ontwikkelen en implementeren in een paar gebieden in Haarlem en Amsterdam.

 

Bron en meer informatie: website Sarphati

Image credits

Header image: Pexels

Icon image: Fotograaf: Ed Blaas, Sigaretten, aansteker en asbak, uit Fotobank gemeente Amsterdam