Collection (7)

Sarphati Initiatief

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland

Het kennisgebied van het Sarphati Initiatief omvat infectieziekten (soa, hiv, virale hepatitis, HPV, (reizigers-)infecties), seksuele gezondheid, epidemiologie, beleid en preventieve interventies gericht op gezondheidsachterstanden.

More information

Watch this video externally on: YouTube

Het Sarphati Initiatief is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD'en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Dienst O&S en Achmea. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder. De werkplaats omvat de netwerken Infectieziekten en Epidemiologie. Voor meer informatie en aanmelden voor nieuwsupdates: https://sarphati.nl/

Image credits

Header image: cropped-Banner-heading-1.jpg

Sort on: