Article

Subsidie zet ouderbetrokkenheid op de agenda in de het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Met behulp van gemeentelijke subsidie hebben 33 middelbare scholen tijdens het schooljaar 2017/’18 gewerkt aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid. Voor veel scholen was de subsidieregeling een aanleiding om meer aandacht te besteden aan het contact met ouders. OIS heeft met scholen gesproken over de manieren waarop zij ouders betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kind. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het rapport ”Zo’n subsidie mobiliseert de energie.” De bijbehorende factsheet bevat een aantal concrete tips en adviezen voor scholen.

Tijdens het schooljaar 2017/’18 en 2018/’19 konden Amsterdamse middelbare scholen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Ouderbetrokkenheid Voortgezet Onderwijs’, bedoeld voor activiteiten die de ouderbetrokkenheid verbeteren. Thuis praten over school, contact met de mentor en het bezoeken van ouderavonden zijn voorbeelden van ouderbetrokkenheid.

De subsidie was voor veel scholen een aanleiding om meer aandacht te besteden aan ouderbetrokkenheid. Zij hebben tijdens het schooljaar gewerkt aan hun visie en beleid rondom dit onderwerp. Een deel van de scholen ervaart dat het contact met ouders dit schooljaar al is verbeterd. Uit de gesprekken met OIS bleken een aantal dingen hieraan te hebben bijgedragen: meer aandacht voor een positieve benadering van ouders; ouders vaker en duidelijker informeren via de website, nieuwsbrieven of mails; en meer ruimte maken voor de inbreng van ouders, bijvoorbeeld via een ouderraad of ouderklankbordgroep. Bij het versterken van de ouderbetrokkenheid stuitten scholen ook op belemmeringen. Zo kosten veranderingen in het beleid vaak veel tijd en energie, en hebben bijna alle scholen aan een groep ouders is die zij heel moeilijk bereiken.

Factsheet met tips voor scholen

Voor de scholen is de gemeentelijke subsidie een belangrijke ondersteuning bij het werken aan ouderbetrokkenheid. Daarnaast geven scholen aan dat zij behoefte hebben aan concrete tips en adviezen over dit onderwerp. OIS heeft daarom de factsheet Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs gepubliceerd. Behalve een samenvatting van het onderzoek over de subsidieregeling bevat deze factsheet ook een overzicht van de belangrijkste bevindingen op het gebied van ouderbetrokkenheid uit de wetenschappelijke literatuur en informatie over Nederlandse organisaties met expertise op dit gebied.

2019_nieuws_ouderbetrokkenheid_1.png

Media

Documents