Article

Over (Zorg)vrijwilligers in de Regio Amsterdam

Rapport

De Hogeschool van Amsterdam voert, in nauwe samenwerking met een aantal stedelijke partners, het project ‘Informele zorg en diversiteit’ uit. Het project richt zich onder andere op zorgvrijwilligers.

In de zomer van 2013 werkten 379 vrijwilligers in zorg en/of welzijn aan het onderzoek mee door een enquête in te vullen. In de enquête zijn vragen gesteld over de ervaringen met het verlenen van vrijwilligerswerk, ondersteuningsbehoeften en de samenwerking met professionele hulpverleners. Om meer te kunnen zeggen over de mogelijke verschillen tussen de diverse (zorg)vrijwilligers is ook gevraagd naar leeftijd, geslacht en andere kenmerken van de respondenten. In deze factsheet worden een aantal onderzoeksresultaten beschreven.

HvA (2014). Urban Vitality. Over (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Bron en meer informatie: website HvA

Image credits

Icon image: bron: vrijwillegerscentraleamsterdam

Media

Documents