Collection (4)

Zorg in de Stad (HvA)

Het onderzoeksthema ‘Zorg in de Stad’ heeft tot doel nieuwe vormen van zorg in de wijk voor kwetsbare ouderen te ontwikkelen, gericht op het behoud van zelfredzaamheid. Het onderzoeksthema vindt primair plaats in Amsterdam Zuidoost.

More information

Bron: website HvA

Image credits

Icon image: bron: hva

Sort on: