Article

Monitor Acute Crisisketen Amsterdam

De acute crisisketen in Amsterdam zorgt dat mensen met acute psychiatrische problematiek zo snel mogelijk de juiste (psychiatrische) zorg krijgen. Binnen deze keten worden mensen met acuut verward gedrag vervoerd naar de spoedeisende psychiatrie Amsterdam (SPA). Hier worden ze beoordeeld, waarna eventueel een opname volgt. Tussen de verschillende stappen vinden triages en beoordelingen plaats die bepalen of en op welke manier iemand uitstroomt uit de keten of de volgende stap zet. De monitor acute crisisketen is door de ketenpartners samengesteld, zodat dit proces kan worden gevolgd. Maandelijks worden de door de ketenpartners aangeleverde gegevens verzameld in een tabellenboek. Per kwartaal verschijnt een volledige rapportage.

De monitor acute crisisketen Amsterdam biedt inzicht in de keten, vanaf de melding tot het resultaat van de beoordeling in de Spoedeisende Psychiatrie OnderzoeksRuimte (SPOR). Hoeveel meldingen van cliënten met acuut verward gedrag zijn er? Wie verwijst deze cliënten door? Hoeveel cliënten komen in aanmerking voor acute hulp? Hoe worden zij vervoerd naar de spoedeisende psychiatrie? Hoeveel cliënten worden opvangen in de psychiatrische spoedopvang?

De monitor wordt beheerd door de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis. In het kader van deze monitor wordt nauw samengewerkt met de politie Amsterdam, Ambulance Amsterdam (AA), Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en de afdeling Vangnet van de GGD Amsterdam.

Looptijd: 2017-2024

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Runtuwene en/of Matty de Wit, onderzoekers.

All rights reserved