Article

Wacht maar: onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp

Signalen dat kinderen moeten wachten op jeugdhulp, waren voor het ministerie van VWS aanleiding om het NJi te vragen in een beperkt aantal gemeenten onderzoek te doen naar wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp. De nadruk vanuit de Jeugdwet op passende en integrale hulp in combinatie met een fluctuerende hulpvraag maakt een zekere wachttijd onvermijdelijk, concluderen de onderzoekers. Door de decentralisatie ontstaan wel meer mogelijkheden om te sturen op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod.

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Jaar van uitgifte: 2017

Media

Documents