Article

Rapport - De digitale overheid: maak waar!

Advies van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid. Daarbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor de rol en positie van medeoverheden.

Geconcludeerd wordt dat de Digitale overheid, ICT en informatiebeleid nu definitief Chefsache zijn. Het is van wezenlijk belang om het primaire proces en de digitalisering te verbinden. Vanuit gemeenten zijn belangrijke uitgangspunten ingebracht die in het advies een plek hebben gekregen:

  • Een bredere scope, de digitale overheid is meer dan enkel bedrijfsvoering.
  • De stem van burgers en bedrijven die uitgaan van één overheid, en dus ook vanuit één overheid willen worden bediend.
  • Eén GDI voor burgers en bedrijven, die valt onder één bewindspersoon met portefeuille

Bron: website VNG

Media

Documents