Collection (10)

Smart Mobility (DenI)

Programma Smart Mobility 2019-2025

Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Hierdoor groeit de stad en neemt de mobiliteit toe. De ruimte is schaars. De stad heeft nieuwe oplossingen nodig om ook in de toekomst leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te blijven. Tegelijkertijd is de mobiliteitssector in transitie. Digitalisering van mobiliteit leidt tot nieuwe modaliteiten, platformdiensten, nieuwe gebruikers en veranderende sturingsmogelijkheden van de gemeente. Samen met bewoners en bedrijven ontwikkelt Amsterdam het mobiliteitssysteem van de toekomst. We creëren perspectief om mee te doen aan de transitie op weg naar een bereikbare, gezonde, leegbare en veilige stad, waar de mobiliteit betaalbaar, schoon en toegankelijk is voor iedereen. Met extra aandacht voor de kwetsbare groepen en gebieden waar de bereikbaarheid onder druk staat.

Amsterdam werkt eraan om nieuwe mobiliteitsconcepten een volwaardig onderdeel te laten zijn van het vervoersysteem en van de openbare ruimte. De stad wordt efficiënter ingericht zodat er ruimte ontstaat voor deze nieuwe mobiliteitsconcepten. Daarnaast wordt vraag en aanbod van alternatieve mobiliteitsconcepten aangejaagd. We stimuleren de transitie van bezit naar gebruik door een volwaardig alternatief te bieden voor het reizen met de privéauto in de stad. Amsterdam ontwikkelt voorwaarden waar nieuwe mobiliteitsconcepten en aanbieders aan moeten voldoen en verwerkt de voorwaarden in het beleid en instrumentarium van de gemeente.

More information

Additional info

Image credits

Header image: CTO

Icon image: CTO

Sort on: