Article

Programma Smart Mobility 2019-2025

Waarom een programma 'Smart Mobility'?

Met dit programma ontwikkelt Amsterdam samen met haar bewoners, bezoekers, publieke en private partijen het mobiliteitssysteem van de toekomst. Om dit te bereiken ontwikkelen we Amsterdamse voorwaarden waar nieuwe mobiliteitsoplossingen en aanbieders aan moeten voldoen. Op deze manier willen wij regie voeren op verschillende mobiliteitsstromen in de openbare ruimte om deze leefbaar, schoon, bereikbaar en veilig te houden.

De druk op de stad blijft de laatste jaren toenemen en daarmee ook de druk op de mobiliteit. Technologische innovaties volgen elkaar razendsnel op. De grote uitdaging: hoe blijft Amsterdam een bereikbare en veilige, maar ook leefbare stad met schone lucht en voldoende aantrekkelijke openbare ruimtes?

We moeten en gaan er alles aan doen om ruimte en leefbaarheid te creëren. Slim gebruik van mobiliteit draagt hieraan bij.

Met het Programma Smart Mobility 2019-2025 verkent Amsterdam de toekomst op het gebied van slimme en schone mobiliteit. Daarnaast speelt het programma in op kansen voor innovatie in samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en mobiliteits- en technologiebedrijven.

Amsterdam fungeert als Urban Mobility Lab: we onderzoeken, voeren uit, leren en testen. Bijvoorbeeld met zelfrijdende auto’s in de stad. Zo verkrijgen we meer en sneller inzicht. Dit is belangrijk aangezien we op een keerpunt staan waarin we duidelijke keuzes moeten maken op het gebied van mobiliteit.

Anders reizen door positieve prikkels en alternatieven

Amsterdammers, bezoekers en vervoerders worden ‘verleid’ om schoner en slimmer te reizen door volwaardige, betaalbare en schone alternatieven voor de privéauto. Onder andere met de komst van15 tot 20 eBuurthubs in de komende jaren.

eBuurthubs

eBuurthubs zijn fysieke plekken in de stad waar geclusterd elektrische deelmobiliteit wordt aangeboden. eBuurthubs worden ontwikkeld en ontworpen op Amsterdamse wijze, met bewoners en marktpartijen. Dit nieuwe mobiliteitsconcept helpt om autobezit te verminderen en de bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten. Amsterdam doet dit in samenwerking met andere steden en provincies, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Reisproeven

Er zijn verschillende reisproeven gestart met werknemers, bewoners en publieke professionals (leraren, verpleegkundigen, kinderleidsters) om op een slimme en schone manier te reizen. Zoals de reisproef en de proef elektrisch fietsen. De uitkomsten van de proeven gebruiken we voor nieuw (deel)beleid en het vormgeven van Amsterdamse randvoorwaarden. Ongeveer 30% van de deelnemers van de bewoners reisproef besloot definitief hun auto weg te doen en volledig gebruik te maken van alternatief (deel)vervoer.

De komende periode bekijken we ook de mogelijkheden voor een parkeervergunning tussen de G5 steden voor deelauto's.

Samenwerking met (externe) partners

Daarnaast zetten we in op sterkere samenwerking met onze partners en stellen we Amsterdamse voorwaarden op voor partijen die hun diensten aanbieden in de openbare ruimte. Het delen van data voor inzichten in drukte en gebruik is hierbij een belangrijk onderdeel om de leefbaarheid en toegankelijkheid van Amsterdam te waarborgen.

Digitalisering en datasets

De komende jaren worden onze verkeerscentrale verder ontwikkeld en uitgebreid. Om verschillende verkeersstromen zoals fiets, auto en taxi’s beter te kunnen managen, analyseren, voorspellen en real time te sturen. Deze samenwerking gebeurt zowel met private en publieke partijen en andere overheden.

Sinds begin 2019 gebruikt de gemeente Amsterdam datasets van de mobiele applicatie 'Waze' om te bepalen waar er incidenten, sluitingen en andere verstoringen op de wegen plaatsvinden. De verkeerscentrale gebruikt deze om beter te kunnen beslissen welke maatregelen het beste in te zetten. In de nabije toekomst gaan we deze gegevens verder integreren in de systemen. Hierdoor kunnen binnenkort incidenten nog beter afgehandeld worden door een koppeling met onze verkeerscamera’s en een koppeling met verkeerslichten en matrix borden. Dat verkort de tijd voordat er een reactie komt vanuit de verkeerscentrale, zodat er eerder een berger of een ambulance ter plaatse is. Amsterdam kan tevens bevestigen aan Waze dat het incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zodat app-gebruikers een alternatieve route krijgen aangeboden.

Overzicht projecten

Het programma bestaat uit meerdere activeiten. Hier vindt u een overzicht: Projectbijlage Smart Mobility - openresearch.amsterdam

Additional info

Image credits

Header image: smartmobility.png

Icon image: smartmobility.png

Media

Documents