Article

Beeldvorming Zuidoost en bereik lokale radio en tv

inwonersonderzoek Communicatie Zuidoost; Jessica Greven

Welk beeld hebben inwoners van Zuidoost, waar denken ze als eerste aan, wat is het meest positieve of negatieve aan Zuidoost? Naar welke radio- en televisiezenders die zich op Zuidoost richten wordt geluisterd of gekeken? Leest men de lokale krant? In hoeverre heeft men wel eens iets van de stadsdeelbestuurders van Zuidoost in de media gehoord of gezien?

Van 25 september tot 23 oktober 2023 heeft Onderzoek en Statistiek op verzoek van stadsdeel
Zuidoost een online onderzoek uitgevoerd onder bewoners van het stadsdeel. Er deden 1.836
bewoners aan het onderzoek mee. 
Het stadsdeel legde over veel verschillende onderwerpen vragen voor. Per thema is er een apart
rapport. Dit rapport gaat over het thema Communicatie.

 • Vijfenvijftig procent van de respondenten heeft een (zeer) positief beeld van het stadsdeel,
  14% heeft een (zeer) negatief beeld van Zuidoost en bijna een derde is er niet positief of
  negatief over.
 • Het eerste waar men aan denkt bij Zuidoost zijn onder andere de Bijlmer, de Amsterdamse
  Poort, de Arena, de multiculturele samenleving, groen, rust en ruimte.
 • Positieve kanten van Zuidoost zijn bijvoorbeeld de betaalbare huisvesting, de bereikbaarheid,
  de smeltkroes van culturen, jezelf kunnen zijn, de Gaasperplas, de sociale contacten,
  vernieuwing, saamhorigheid en rust.
 • Negatieve kanten van Zuidoost hebben onder andere betrekking op vervuiling en
  verloedering, onveiligheidsgevoelens, drugsgebruik en dealers, bedelaars, slecht onderhoud,
  (betaald) parkeren, gebrek aan horeca, armoede.

 

 • Van de radiostations die zich op Zuidoost richten luistert bijna een kwart van alle
  respondenten (wel eens) naar FunX Radio (24%). Daarnaast luistert een kleiner deel naar
  Salto Radio, mArt, Ujala en RAZO (tussen 5,8% en 3,7%). Fayalobi Amsterdam en D’Leon
  bereiken ongeveer 2% van de respondenten. Andere voorgelegde radiostations die zich op
  Zuidoost richten worden door minder dan 1% van de respondenten beluisterd. Zestig procent
  van de ondervraagden luistert naar geen van deze stations.

 

 • Ruim vier van de tien respondenten kijken (wel eens) naar AT5 (45%), een tiende kijkt naar
  Zuidoost TV (11%) en 7% kijkt naar Salto1&2 op TV. Andere zenders die zich op Zuidoost
  richten worden minder vaak bekeken (tussen 3,8% en 0,2%). Vierenveertig procent van de
  ondervraagden kijkt naar geen van deze televisiezenders.

 

 • Drieënveertig procent van de respondenten leest de krant Zuidoost en Meer, het grootste
  deel doet dat op papier (37%), 6% leest de lokale krant online. Ruim een derde kent de krant
  niet (37%).

 

 • Een kwart van de respondenten heeft wel eens van Tanja Jadnanasing gehoord op de radio of
  iets over of van haar gezien op televisie. Van Raoul White heeft een tiende wel eens iets
  gehoord of gezien in de media. Van Vayhishta Miskin heeft slechts één op de twintig
  respondenten iets gehoord of gezien op radio of TV.

 

 • Een kwart tot ongeveer 30% heeft niets van deze lokale bestuurders op radio of televisie
  gehoord, de meeste respondenten kennen hen in het geheel niet (46% tot 59%).

Additional info

Image credits

Header image: Het Zandkasteel in Zuidoost fotograaf Edwin van Eis 2022.jpg

Icon image: Het Zandkasteel in Zuidoost fotograaf Edwin van Eis 2022.jpg