Artikel

Identificatie van buurtwaarden in Slotervaart-Zuid

Samenvatting onderzoek

In een van deze stadsdelen, Nieuw-West, ligt de wijk Amsterdam Slotervaart-Zuid, een multiculturele wijk met verschillende etnische achtergronden. Een succesvolle aanpak van duurzame ontwikkeling vereist lokale initiatieven om de buurtwaarden van de bewoners in kaart te brengen. Buurtwaarden kunnen op één lijn worden gebracht met duurzame ontwikkeling via meervoudige waardecreatie. Dit betekent dat de kwesties die door de bewoners als noodzakelijk worden beschouwd tegelijkertijd met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente worden aangepakt. Echter, de buurtwaarden die door de bewoners van Slotervaart-Zuid als belangrijk worden beschouwd zijn nog niet in kaart gebracht. Daarom is het doel van dit onderzoek om bij te dragen aan meervoudige waardecreatie in Slotervaart-Zuid, door waarden van bewoners van de wijk in kaart te brengen. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: "Wat zijn de buurtwaarden van de Amsterdamse Slotervaart-Zuid gemeenschap om meervoudige waardecreatie door buurtinitiatieven te bewerkstelligen?". Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van het positieve gezondheidsmodel, het Triple Bottom Line model en de meervoudige waardecreatie theorie

Belangrijkste bevindingen: Uit het onderzoek is gebleken dat bewoners van Slotervaart-Zuid waarde hechten aan de aanwezigheid van natuur in de buurt, een goed georganiseerde bereikbaarheid van voorzieningen en de positieve sociale dynamiek in de buurt. Een andere waarde die de bewoners hebben, die in de buurt niet aanwezig was, is voldoende communicatie tussen de bewoners en de gemeente.

Aanbevelingen en conclusie: In de wijk kunnen acties worden ondernomen om de waarden van de bewoners te vervullen. Er kunnen verschillende initiatieven worden gestart om alle bewoners bij de buurt te betrekken, kranten en brochures kunnen in verschillende talen worden gemaakt zodat alle verschillende etnische groepen aan bod komen. Uit dit onderzoek kwam ook het belang naar voren van een voorziening voor de jeugd, op dit moment is die er niet. Er is ook een scheve verhouding in de communicatie tussen de bewoners en de gemeente, dit kan worden opgelost door het implementeren van lokale vestigingen, waar gemeente en bewoners samen kunnen communiceren. Verder onderzoek is van belang, aangezien de groep respondenten erg klein was. De gevonden resultaten in dit onderzoek passen vooral in de binnenste cirkel van het Doughnut model. Dit is het sociale deel van het model. De gevonden resultaten passen in mindere mate in de buitenste cirkel, de planetaire grenzen.

Opdrachtgever: Kaskantine 

Auteurs samenvatting: studenten VU

Auteur Community Foodscapes Schinkelkwartier (nov 2021): Toby Jones

Aanvullende informatie

Media

Documenten