Artikel

Op weg naar de waterslimme stad

Belang van herontwerp van steden met afwatering tot waterslimme steden neemt toe in de nabije toekomst

Over de hele wereld staan steden voor grote uitdagingen op watergebied. We moeten de manier waarop we met water omgaan in onze steden heroverwegen. Steden moeten (opnieuw) ontworpen worden, waarbij afwatering plaats maakt voor groen, veerkracht en een gesloten waterkringloop. Waterslimme steden, dus.

Water speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid van de stad. We moeten de manier waarop we met water omgaan in de stad heroverwegen om groene, veerkrachtige steden met een gesloten waterkringloop te maken, zogeheten waterslimme steden, waarbij samenwerking tussen bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers een unieke rol speelt om een snelle overgang te garanderen. Veel steden hebben te maken met een toenemend risico op waterschaarste, overstromingen en hittegolven. Er is een overgang nodig om steden met afwatering (opnieuw) te ontwerpen tot waterslimme steden, zodat de natuurlijke afwateringscapaciteit van steden wordt hersteld en de stedelijke waterkringloop wordt gesloten. In een waterslimme stad is de stedenbouw geïntegreerd met waterbeheer en wordt water niet beschouwd als last maar als hulpbron. Elke druppel water in onze steden heeft waarde en het is essentieel dat alle verantwoordelijke partijen een gezamenlijke visie hebben.

Bron: WUR - Op weg naar de waterslimme stad 

van Huttum, T., Blauw, M., Jensen, M. B., & de Bruin, K. (2016) Towards Water Smart Cities. Climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities. Wageningen University & Research. 

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: WUR - Op weg naar de waterslimme stad

Media

Documenten