Collection (16)

Innovatieagenda 2023: Duurzaamheid

We willen dat de stad toekomstbestendig, klimaatneutraal (uitstoot), circulair en klimaatbestendig (bestand tegen hitte en extreme neerslag) wordt. Dit vereist dat we afscheid nemen van fossiele brandstoffen voor onze energiebehoeften in wonen, werken en reizen. Het vereist aanpassingen in de leefomgeving zodat we beter bestand zijn tegen extreem weer.

Om die enorme ambitie waar te maken, focust het thema Duurzame energie zich concreet op een klimaatneutrale stad in 2050. Als tussenstap moet in 2030 de CO2-uitstoot 60% lager zijn dan in 1990. Hiervoor zijn op korte en lange termijn ingrijpende innovaties nodig, die onderdeel worden van bestaande systemen. Dit kan sociale, technische, wetgevende, financiële en organisatorische innovatie zijn.

We werken aan innovaties zoals slimme lokale energiesystemen, oplossingen voor het overvolle elektriciteitsnet en een circulaire energietransitie (opwekken met natuurlijke bronnen). We willen dat alle Amsterdammers mee (kunnen) doen in deze transities. We beseffen dat dat nu nog niet zo is, bijvoorbeeld door armoede. Daarom werken we ook aan sociale innovatie.

More information

Image credits

Header image: 37267-zonnepanelen-01_3mei2018_E_v_Eis.jpg

Icon image: PxFuel - zonnepanelen

Sort on: