Collection (2)

Toekomstbestendig stedelijk groen

Promotieonderzoek Charlotte Mooij

In deze collectie staat informatie en documentatie horende bij het promotieonderzoek van Charlotte Mooij. Zij werkt bij als beleidsadviseur Groen bij de gemeente Amsterdam (Ruimte & Duurzaamheid) en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Het doel van haar onderzoek is om de principes ‘groen tenzij’ en ‘rigoureus vergroenen’ verder in praktijk te brengen door het groen strategisch in te zetten vanuit haar ecologische en functionele waarde. Hiermee dient Amsterdam als casus voor het inzetten van toekomstbestendig groen als essentiële voorwaarde voor een leefbare stad in de wereldwijde trend van urbanisatie.

Looptijd onderzoek : 2022-2026

More information

Image credits

Icon image: Pixabay - Groen gebouw

Sort on: