Collection (10)

Musea en het koloniaal verleden

In deze collectie zijn artikelen/publicaties van tentoonstellingen over ons koloniale verleden in (Amsterdamse) musea te vinden.

More information

Image credits

Header image: 'Allegorische voorstelling van de Amsterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie' door schilder Nicolaas Verkolje via Rijksmuseum.nl

Sort on: