Article

Gezondheidsachterstanden aanpakken bij de bron: minder leefstijl, meer bestaanszekerheid

De aanpak van gezondheidsachterstanden is al decennialang een centraal aandachtspunt van beleidsmakers en politici. Toch lukt het niet om gezondheidsachterstanden te doorbreken. De urgentie om gezondheidsachterstanden aan te pakken neemt toe, nu de achterstanden oplopen en de druk op de zorg toeneemt. Een radicale koerswijziging is nodig, waarbij niet het symptoom maar de kwaal wordt aangepakt: complexe ongelijkheid die gezondheidsachterstanden in de hand werkt én in stand houdt. Hiervoor is een verbreding, verdieping én verduurzaming van beleidsinspanningen nodig. Daarbij is niet alleen leefstijl het vertrekpunt, maar wordt gezondheid ook benaderd als een herverdelingsvraagstuk ten gunste van een eerlijke kans op gezond leven.

Auteurs: Ellen Grootegoed · Aletta Winsemius · Liesbeth Noordegraaf-Eelens · Erik Dannenberg

Bron: Grootegoed, E., Winsemius, A., Noordegraaf-Eelens, L., & Dannenberg, E. (2022). Gezondheidsachterstanden aanpakken bij de bron: minder leefstijl, meer bestaanszekerheidTSG-Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen100(Suppl 1), 32-35.

Media

Documents