Article

Strategie Innovatiedistricten Amsterdam (Concept)

Voor meer impact van kennis

In dit document leest u hoe de gemeente Amsterdam een extra impuls wil geven aan innovatie in de stad, om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze strategie is een uitwerking van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Het stimuleert de ontwikkeling van de kenniskwartieren en campussen in de stad tot innovatiedistricten. Een innovatiedistrict is een gebied waar vooruitstrevende bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen, broedplaatsen, startups en andere bedrijvigheid bij elkaar zijn gevestigd.

Het eerste hoofdstuk gaat over de opgave waar de stad voor staat en hoe dat zich verhoudt tot deze strategie. In het tweede hoofdstuk is de opkomst van de kenniseconomie uiteengezet en waarom steden daar een belangrijke rol in spelen. Het tweede hoofdstuk richt zich op de kenniseconomie in Amsterdam. Vervolgens staat in het derde hoofdstuk de ambitie voor de innovatiedistricten beschreven. In het vierde hoofdstuk volgt per district een analyse. Het laatste hoofdstuk is het actieplan.

 

Van 13 december 2022 tot en met 7 februari 2023 kon u reageren op de conceptstrategie Innovatiedistricten Amsterdam. Deze strategie gaat over het ontwikkelen van 8 kenniskwartieren tot innovatiedistricten. 

Media

Documents