Article

Woonsituatie en woningmarktpositie van Amsterdamse senioren 2022

Door de voortdurende instroom van jongeren en de selectieve uitstroom van huishoudens met behoefte aan meer ruimte (jonge gezinnen, middelbare leeftijd) blijft Amsterdam relatief jong in vergelijking met Nederland. Maar ook Amsterdam krijgt te maken met het doorschuiven van de babyboomgeneratie naar de seniorenleeftijd. De groep 75-plussers groeit de komende decennia aanzienlijk.

Dagelijks lezen we over de oververhitte Nederlandse woningmarkt, waar inmiddels
grote schaarste heerst. Bij huurwoningen in het vrije markt is de concurrentie enorm
en de huurprijzen zijn zo hoog dat veel jongeren, naarstig op zoek naar een betere
woondeal, langdurig in de startfase blijven zitten. Amsterdam is traditioneel de stad
van starten en doorgroeien: starters worden na enige tijd jonge gezinnen en met
een groeiend inkomen gaan ze op zoek naar een doorstroomwoning: liever koop
dan huur met de huidige belastingvoordelen. Maar ook in dat segment heerst grote
schaarste en prijsopdrijving. Amsterdam is voor velen zo duur geworden dat met
een middeninkomen vrijwel geen koopwoning meer te vinden is. Uitstel van de
verhuisplannen of misschien elders gaan zoeken, is dan de ‘oplossing’

 

Gemeente Amsterdam, Wonen
Postbus 1900, Postbus 1000 BX Amsterdam
www.amsterdam.nl/wonen
Auteur: Kees Dignum (k.dignum@amsterdam.nl)
Advies: Steven Kromhout (AFWC)
Foto omslag: Edwin van Eis (Gemeente Amsterdam)
Vormgeving: Vorm de Stad
September 2022

Media

Documents