Article

Wetenschap als strijdtoneel

Publieke controversen rond wetenschap en beleid

In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is hierbij sprake van wantrouwen in wetenschap? En welke lessen zijn er voor de omgang door beleidsmakers en wetenschappers met publieke controversen?

Bron: Blankesteijn M., G. Munnichs & L. van Drooge, Wetenschap als strijdtoneel - Publieke controversen rond wetenschap en beleid. Den Haag, Rathenau Instituut 2014

Uitgever: Rathenau Instituut
Ontwerp en opmaak: Boven de Bank, Amsterdam
Drukwerk: Drukkerij Groen, Hoofddorp

Media

Documents