Project

Academische Werkplaats Desinformatie

Om onze kennis- en informatiepositie te versterken en zodoende het juiste te kunnen blijven doen in de omgang met desinformatie is er een academische werkplaats opgericht. Ambtenaren en onderzoekers werken samen om vraagstukken voor de stad met betrekking tot desinformatie te adresseren.

Contactpersoon: Badia Bentayeb

Sort on:

Public

  • Public

    Deepfakes, Trust and International Security

    The 2021 UNIDIR Innovations Dialogue Conference Report

    Read more about