Collection (2)

Kansengelijkheid en persoonsvorming

Promotieonderzoek Marja van Nieuwkerk

In deze collectie staat informatie en documentatie over het promotieonderzoek van Marja van Nieuwkerk. Zij werkt als strategisch adviseur cultuureducatie en cultuurparticipatie bij de gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Onderzocht wordt of de verschillende perspectieven op kansengelijkheid samenhangen met het belang dat binnen het onderwijs aan ‘persoonsvorming’ wordt toegekend. Op beleidsmatig vlak wil dit onderzoek vanuit Kunst en Cultuur nieuwe verbindingen leggen tussen de directie Economische Zaken en Cultuur en het Sociaal Domein.

Looptijd onderzoek : 2022-2026

More information

Image credits

Icon image: Kansengelijkheid - Bron Fotobank gemeente Amsterdam

Sort on: