Article

Thrive - Amsterdam mentaal gezond 2019-2021

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022

In onze stad stijgt de vraag naar psychische hulp. De cijfers van zelf gerapporteerde psychische klachten, zorggebruik en bijbehorende kosten lopen op. De impact van mentale problemen is groot. Voor jou persoonlijk, in je familie, gezin of op het werk. Daarom startte in 2019 de sociale beweging: Amsterdam Mentaal Gezond - Thrive (hierna: Thrive).

Via deze beweging komen Amsterdammers en organisaties, kennis en ervaring bij elkaar. Lokaal en (inter)nationaal. We delen kennis en inzichten, verbinden initiatieven en organisaties en doen onderzoek. Met elkaar zetten we een preventieve beweging in om te werken aan een veerkrachtige en mentaal gezonde stad. Onze ambitie? Dat in 2030 minder Amsterdammers uitvallen op school, werk of in de maatschappij als gevolg van mentale problemen.

In deze rapportage tonen we de behaalde resultaten van Thrive in 2019 tot en met 2021.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar:GGD Amsterdam, Annemarijn Schaap, anschaap@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Additional info

Media

Documents