Article

Factsheet digitale vaardigheden en laaggeletterdheid

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD 17 november 2021

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij moet je voldoende digitale vaardigheden hebben. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op digitale apparaten. Zoals een computer, tablet of smartphone. Of het gebruik van een betaalautomaat of wasmachine. Daarnaast gaat het over begrip van de digitale wereld, zoals het zoeken en beoordelen van informatie, digitale veiligheid en privacy. Er bestaat een groeiende kloof tussen laaggeletterden en geletterden. Een van de redenen is dat er steeds meer digitale vaardigheden van mensen gevraagd worden. Zo is het steeds gebruikelijker voor de overheid en bedrijven om hun diensten online aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van DigiD en het aanvragen van toeslagen. Stichting Lezen & Schrijven roept iedereen op – van politiek, gemeenten, bibliotheken tot bedrijven – om meer aandacht te geven aan het belang van digitale vaardigheden. Om een efficiënte aanpak te kunnen ontwikkelen is meer onderzoek nodig naar hoeveel van de 2,5 miljoen laaggeletterden ook moeite hebben met digitale vaardigheden.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD 17 november 2021

Behandelend ambtenaar:

  • WPI, Mijke Wassink, m.wassink@amsterdam.nl
  • WPI, Roma Chedi, r.chedi@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Stichting Lezen en Schrijven - info@lezenenschrijven.nl.

Additional info

Media

Documents