Article

Geleiding regenwater over de weg

Bij herinrichtingen en renovaties van de bestaande openbare ruimte en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden stroomt waar het minder schade veroorzaakt.

Het sturen van water via de weg kan op twee manieren: door de weg 'op één oor te leggen' (zie onderstaande weergave) of door verval in de weg aan te brengen. Wegen kunnen ook zo ingericht worden dat ze tijdelijk water opvangen (tussen de trottoirs in) en lager gelegen kwetsbare gebieden ontzien. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de locatie van verkeersdrempels en opritten, zodat deze de sturing of tijdelijke berging van het water niet hinderen. Let wel op dat de dubbele functie van deze verkeersdrempels bekend is bij de beheerders van de openbare ruimte (de gemeente, in de meeste gevallen), zodat ze hier rekening mee houden bij een herinrichting van de straat.

Bron: Amsterdam Rainproof - Geleiding regenwater over de weg

Image credits

Icon image: Piqsels - regenwater

Media

Documents