Article

Nederlandse laaggeletterden in Amsterdam

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 november 2021

In Amsterdam is naar schatting 16% van de personen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd, ruim 100.000 personen(cijfers 2020; zie https://geletterdheidinzicht.nl/). Zij hebben moeite met lezen en schrijven en kunnen daarom niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Onder deze groep bevinden zich veel eerste generatie migranten. Nederlands is vaak niet hun eerste taal en het aanbod voor laaggeletterden houdt daar rekening mee. Nederlandstalige laaggeletterden worden over het algemeen minder goed bereikt. Er is ook niet goed zicht op de omvang van deze groep. Naar aanleiding van een raadsmotie over deze groep heeft WPI aan OIS gevraagd inzicht te geven in de omvang van de groep Nederlandstalige laaggeletterden.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 november 2021 en 27 oktober 2021

Behandelend ambtenaar: WPI, Participatie, Mijke Wassink m.wassink@amsterdam.nl WPI, Participatie, Jacqueline de Maa j.de.maa@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

In opdracht van:

Werk, Participatie en Inkomen

Auteur:Laure Michon, Francien Meester, Sara Rubingh, Sjors Verhaar, Idske de Jong

E-mailadres:l.michon@amsterdam.n

Additional info

Media

Documents