Article

Jaarverslag Kinderopvang 2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

De kinderopvang in Amsterdam kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod aan soorten voorzieningen en organisaties, van kleinschalige gastouderopvang in eigen huis tot opvang in een brede school waar opvang en onderwijs zijn gecombineerd. Het college legt over de uitvoering van zijn taken op terrein van Wet kinderopvang jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs. Dit jaarverslag gaat over de uitvoering van de wettelijke taken en de behaalde resultaten in 2020. Wettelijk kader De gemeente is1 belast met toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang, waarin de registratie, het toezicht en de handhaving op kindercentra, gastouders en gastouderbureaus zijn geregeld en kwalitatieve eisen aan deze opvangvormen worden gesteld.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

Behandelend ambtenaar:  OJZ, L.Kreca,l.kreca.jurkovic@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Afdeling Onderwijs, team Kinderopvang & Voorschoolse Educatie.

 

Additional info

Media

Documents