Article

Video: De 'bubbelsamenleving' in tijden van verkiezingen

Hoe de creatieve sector aanzet tot ontmoetingen

Dinsdag 9 maart 2021 trapte het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) zijn programmareeks bij Pakhuis de Zwijger af! De eerste livecast stond in het teken van De 'bubbelsamenleving' in tijden van verkiezingen. Nu we door de coronacrisis nog meer op onszelf aangewezen zijn, blijf je makkelijker in je eigen bubbel zitten. Wat doet dat met je denkbeelden? Sta je nog open voor een andere mening? Of heeft die weinig vat op jou?

De coronacrisis benadrukt nog maar eens hoe we allemaal in onze eigen bubbel leven. Spontane gesprekken - op het schoolplein of bij de koffieautomaat - zijn schaars geworden. We zijn nauwelijks nog in contact met mensen die anders in het leven staan.

Wat doet dat met onze denkbeelden? Binnenkort mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingstijd is het moment waarop meningsverschillen en verschillende visies voor de toekomst van het land aan bod komen. Hoe worden onze eigen meningen op dit moment gevormd? Zijn we nog in staat om te luisteren naar de ander? Of krijgen fake news en tunnelvisies meer grip op onze bubbel?

Maar belangrijker: hoe komen we onze bubbel uit en gaan we het gesprek met elkaar aan? Het Centre of Expertise for Creative Innovation neemt daarin het voortouw. Tijdens deze livecast bij Pakhuis de Zwijger gaan we in gesprek met onderzoekers, ontwerpers, makers en experts uit het werkveld, die de ‘bubbelsamenleving’ duiden aan de hand van creatieve methoden, ontwerpen en vergezichten.

 

Watch this video externally on: YouTube

 

PROGRAMMA

16.00 | Opening 
16.05 | Introductie CoECI door programmamanager Dominique van Ratingen 
16.10 | Eerste gespreksronde: Een ander perspectief door het verbeelden en ervaren van je eigen bubbel. 
16.45 | Tweede gespreksronde: Over digitale en visuele methoden om maatschappelijke vraagstukken in kaart te brengen, die bijdragen aan nieuwe oplossingen. 
17.15 | Terugkoppeling & Afsluiting 
17.30 | Einde


SPREKERS

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is een publiek-privaat kennis- en innovatienetwerk binnen de Nederlandse creatieve industrie en kunsten. Dominique van Ratingen is de programmamanager van dit samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland en de Gerrit Rietveld Academie.


EERSTE GESPREKSRONDE

Als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet Fatihya Abdi zich in voor inclusiviteit en een bottom-up politiek, op verschillende vlakken. Als kandidaat Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid ziet zij de politiek als middel om zich in te zetten voor een eerlijk, inclusief en solidair Nederland.

Hester Dibbits werkt als onderzoeker Cultural Heritage bij de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij ontwikkelde de  zogenoemde methode  emotienetwerken. Welke emoties kunnen objecten van erfgoed oproepen? Denk aan tradities, historische plekken, voorwerpen of archieven.

Joke Hermes is onderzoeker Media, Cultuur & Burgerschap bij Hogeschool Inholland. Met haar onderzoek voorziet zij in de groeiende behoefte aan inzichten over hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan het agenderen van maatschappelijke kwesties en het oplossen van maatschappelijke problemen.


TWEEDE GESPREKSRONDE 

Sabine Niederer werkt als onderzoeker Visual Methodologies bij de Hogeschool van Amsterdam en is programmamanager bij ARIAS (Platform for Research through the Arts and Sciences). Zij richt zich specifiek op ontwerpend onderzoek met bijzondere aandacht voor de rol van beeld, bijvoorbeeld op het gebied van mode, media, design en digitale technologie.

Sjoerd ter Borg is kunstenaar/ontwerper en reflecteert over het verleden, heden en de toekomst van steden. Hij is oprichter van Aesthetics of Exclusion, een collectief van ontwerpers, wetenschappers en coders die ontwerpend onderzoek doen naar hoe beeldherkenning kan worden gebruikt om gentrificatie te (leren) herkennen in digitale beeldarchieven zoals (Google) StreetView en Instagram. In 2014-2015 is hij opgenomen binnen het talentontwikkelingsprogramma van het Stimuleringsfonds Creatieve sector. Zie: www.aestheticsofexclusion.com

Additional info

Image credits

Icon image: Centre of Expertise for Creative Innovation

Media

De ‘bubbelsamenleving’ in tijden van verkiezingen