Article

Gemeentelijke rioolwatertaken: inrichting

In Gemeentelijke rioolwatertaken: inrichting onderzochten we hoe de gemeentelijke riooltaken in Amsterdam zijn ingericht en hoe de gemeente de rioolwatertaken aanstuurt.

Inrichting over het algemeen voldoende
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool. En laat de uitvoering en het beheer ervan over aan Waternet. Waternet is een gemeenschappelijke operationele organisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op hoofdlijnen werkt de huidige inrichting naar behoren. Over het ontwerp is goed nagedacht. En de gemeente, AGV en Waternet zijn tevreden.

Gebrek aan heroverweging
We vinden dat de inrichting heroverwogen moet worden. Deze is sinds de oprichting in 1997 vrijwel niet veranderd. Door het succes van de samenwerking zijn belangrijke punten uit het oog verloren. Er zijn geen evaluaties, heroverwegingen en herijkingen geweest. Hierdoor is de toekomstbestendigheid van de inrichting in gevaar gekomen. Dit resulteert in incidenten en problemen.

Overige zwakheden
Waternet is feitelijk gezien een verbonden partij, maar gedraagt zich als een gemeentelijke directie. De gemeente is afhankelijk van de kennis en kunde van Waternet. Ook de gemeentelijke archivering is niet op orde. Bestuurders dragen dubbele petten, en democratische controle en openbaarheid zijn in de huidige rechtsvorm lastig te combineren. De grens tussen riool- en bedrijfsvoeringstaken is onduidelijk.

Meer informatie: Rekenkamer Metropool Amsterdam

All rights reserved

Image credits

Header image: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Icon image: Rekenkamer Metropool Amsterdam