Article

Taximonitor 2020

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

Met de taximonitor worden de gemeenteraad en de Amsterdammer jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Amsterdamse taximarkt. Deze editie van de taximonitor heeft vanwege de coronapandemie een andere opzet dan voorgaande jaren en geeft inzicht in de gevolgen van de coronacrisis op het taxivervoer gedurende het jaar 2020. De coronapandemie heeft gevolgen voor de chauffeurs, het verkeer, de overlast en de ontwikkeling van het aantal elektrische taxivoertuigen in de stad. Om deze gevolgen inzichtelijk te maken, is de reguliere monitor aangevuld met tabellen en kaarten die informatie geven over:
1. De impact van de coronamaatregelen op het taxiverkeer in de stad.
2. Het aantal toegekende Tozo-uitkeringen binnen de taxi/vervoerbranche.
3. Gemiddeld aantal unieke taxi’s per dag, per stadsdeel, gedurende verschillende perioden in het jaar.
4. Verdeling van brandstoftype van actieve taxivoertuigen, gedurende verschillende perioden in het jaar.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021 en 1 juli 2021

Behandelend ambtenaar: Rick Batelaan -  r.batelaan@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents