Article

Thesis HvA - Communicatie-onderzoek Gehandicapten en sport

Samenvatting

Mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking, die niet zijn aangesloten bij een zorginstelling of speciaal onderwijs, willen graag sporten, en dan het liefst samen met mensen zonder een beperking. Zij willen ook graag individueel worden geholpen, niet als groep. Over de sportmogelijkheden van de gemeente ontvangen ze graag praktische informatie via e-mail, Instagram en de fysiotherapeut.

Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek onder mensen boven de 18 jaar met een visuele en/of lichamelijke beperking, die niet aangesloten zijn bij een zorginstelling of speciaal onderwijs. Het onderzoek is gedaan om erachter te komen op welke manier de gemeenste Amsterdam het beste de doelgroep kan bereiken en motiveren om meer te gaan sporten/bewegen.

Inclusiever
Omdat iedere beperking uniek is, voelt de doelgroep geen onderlinge samenhang. Bovendien wil de doelgroep niet geclassificeerd worden als ‘iemand met een beperking’ en zoeken zij naar mogelijkheden om samen met mensen zonder een beperking te sporten. Sportscholen en sportgelegenheden kunnen volgens de doelgroep inclusiever worden gemaakt.

Individuele hulp
De doelgroep wil het liefst zo individueel mogelijk geholpen worden. Dat deze mogelijkheid er is, door middel van een gratis en individueel sportadvies, is een boodschap die de doelgroep dan ook graag ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Communicatieboodschappen
De doelgroep is niet bekend met de sportvoorzieningen die de gemeente Amsterdam heeft geregeld. De communicatieboodschappen kunnen het beste praktische informatie bevatten met het accent op:

    1. Er wordt persoonlijk en gratis sportadvies gegeven
    2. Informatie over locaties
    3. Informatie over vervoer
    4. Informatie over tijden

De laatste 3 punten zijn belemmeringen voor de doelgroep om te sporten. Een boodschap over de gezondheidsvoordelen van sporten is niet gewenst, deze boodschap geldt namelijk voor iedereen. Bovendien is het fijn als de boodschap als insteek heeft dat sporten voor iedereen is, dus ook voor mensen met een beperking. De doelgroep geeft aan dat elke beperking anders is, dus het is een goed idee om dit door te laten schemeren in de boodschap: de gemeente Amsterdam is inclusief, iedereen is welkom.

E-mail nieuwsbrief
De doelgroep wil het liefst bereikt worden met een nieuwsbrief via e-mail, liefst ongeveer één keer per maand. E-mail blijkt een fijn communicatiemiddel te zijn voor mensen met een visuele beperking.

Gesponsorde reclame Instagram
De jongeren (mensen onder de 30 jaar) in de doelgroep zitten op Instagram en zien hier regelmatig berichten. De gewenste frequentie van de Instagramberichten is ongeveer 3 keer per week. Inhoudelijk kan het bericht gaan over het sportaanbod in Amsterdam in het algemeen, met de boodschap dat iedereen kan sporten.

Fysiotherapeut als tussenpersoon
Zowel mensen met een visuele als lichamelijke beperking komen bij de fysiotherapeut voor hun lichamelijke problemen. Voor hen is de fysiotherapeut een makkelijke, laagdrempelige en persoonlijke manier om aangesproken te worden. De fysiotherapeut kan als tussenpersoon fungeren, en hoeft daarom alleen kennis te hebben over het sportaanbod in Amsterdam. De fysiotherapeut kan contactgegevens van de sportaanbieders geven aan de doelgroep, zodat de doelgroep vervolgens zelf tot actie kan overgaan.

Pre-testen
Er kunnen A/B-testen worden gedaan om communicatie-uitingen te testen. De e-mail nieuwsbrieven en Instagramberichten kunnen worden getoetst om te achterhalen welke versie (A of B) van de uiting het meest aanslaat bij de doelgroep.

Leesbaarheid
Daarbij wil de doelgroep graag dat de informatie gelaagd verteld wordt, er gewerkt wordt met een duidelijk en groot lettertype en er kopjes aan het begin van alinea’s staan.

 

Aanleiding voor het onderzoek

De sportdeelname van mensen met een beperking ligt ver achter op de sportdeelname van mensen zonder een beperking, terwijl blijkt dat zij wel meer willen sporten. Daarom heeft de gemeente Amsterdam regelingen getroffen om sporten met een beperking beter mogelijk te maken voor Amsterdammers met een beperking. Toch maakt de doelgroep hier weinig tot geen gebruik van.

Onderzoeker
Het onderzoek is uitgevoerd door een student aan de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoeksvraag
‘Met welke communicatiestrategie kan de gemeente Amsterdam Amsterdammers met een lichamelijke en/of visuele handicap die niet aangesloten zijn bij een zorginstelling en/of speciaal onderwijs in stadsdeel Nieuw-West het beste bereiken en motiveren om meer te gaan sporten/bewegen?’

Opzet van het onderzoek
Er zijn 8 semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met de doelgroep. De respondenten waren woonachtig in Amsterdam, niet per se in stadsdeel Nieuw-West. Dit kwam omdat het moeilijk was om de doelgroep te bereiken.

Meer weten?

De scriptie en het adviesrapport bevatten nog veel meer informatie over het onderzoek. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Lisette Tilma, adviseur onderzoek en monitoring bij het Communicatiebureau: l.tilma@amsterdam.nl 06 102 50 176