Article

Toekomstplan Gaasperplas 2021 en verder

Gemeenteraad 10 mei 2023

Na ruim 40 jaar is het tijd om het park rond de Gaasperplas op te knappen en aan te
passen, zodat de natuur de ruimte en zijn waarde behoudt en tegelijkertijd de recreatiemogelijkheden van het park aansluiten op de huidige tijd. Het moet een plek worden waar Amsterdammers en onze buren in de regio zich welkom voelen en graag naar toe komen. Het park is sinds de aanleg intensief gebruikt en gesleten. De gemeente Amsterdam en het Groengebied Amstelland willen het park de komende jaren opknappen en aanpassen aan de wensen van de huidige tijd. De ambitie is om van de Gaasperplas een aantrekkelijk groengebied te maken voor omwonenden, maar ook voor alle andere bewoners van
Amsterdam. Een groen omzoomde, goed bereikbare recreatieplas voor iedereen met ruimte voor spel, sport en uitnodigend om te bewegen en om van de natuur te genieten. Er komt een duidelijke zonering van natuur en recreatie, een betere oriëntatie in het gebied voor fietsers en wandelaars en meer sport-, speel- en recreatievoorzieningen. In 2016 is de Ontwikkelstrategie Gaasperplas vastgesteld met daarin 6 opdrachten. Dit Toekomstplan is de uitwerking van deze opdrachten binnen de genoemde ambities
en gegeven kaders.

 

Behandeld in Gemeenteraad 10 mei 2023

Behandelend ambtenaar: IB, Sebastiaan Weijer, s.weijer@amsterdam.nl, Marije Schuurman,
Marije.Schuurman@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Additional info

Media

Documents