Article

Vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid

Al jaren zien we een dalende vaccinatiegraad in de regio Amsterdam. De gemeenteraad heeft een motie van de VVD aangenomen (april 2019) inzake verdergaand onderzoek naar de oorzaken van de lagere vaccinatiegraad in Amsterdam.

Voor de beantwoording van deze vraag is onderzoek naar de vaccinatiegraad en -bereidheid naar sociaal-demografische kenmerken noodzakelijk. Op basis van de resultaten is het mogelijk om gericht interventies in te zetten op scholen, consultatiebureaus en in wijken om de vaccinatiegraad te verhogen.

Looptijd: 01-04-2019 - 01-04-2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Stegeman of Irma Schellekens, onderzoekers.

All rights reserved

Image credits

Header image: 43998-20190418-Prik-tegen-meningokokken-in-de-Rai--18-04-2019-RMW-82.jpg