Article

Vroegsignalering middelengebruik bij patiënten op SEH en in de arrestantenzorg

Introductie van de aandachtsfunctionaris vroegsignalering middelengebruik op de spoedeisende hulp afdeling en in de arrestantenzorg.

Looptijd: 01-01-2020 - 01-10-2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tina Dorn, Vina Slev en/of Steve Lauriks, onderzoekers.

All rights reserved

Image credits

Header image: Pexels