Article

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland (RVR) over 2020

Voor u ligt de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland (RVR) over 2020. De hier gepresenteerde gegevens, zoals de politiecijfers voor de regio Amsterdam-Amstelland en handhavingscijfers, zullen voor zover mogelijk worden vergeleken met gegevens over 2019.

Behandelend ambtenaar: Yvette Nagel

Media

Documents