Collection (4)

AWV: Verminderen voedselreststromen (9-02-2021)

Academische werkplaats voedsel

Hogeschool Inholland en de gemeente Amsterdam hebben op 9 februari samen een academische werkplaats voedsel georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘Het verminderen van de reststromen in de voedselketen’.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. SDG 12.3 heeft betrekking op voedselverspilling met als doel om in 2030 de voedselverspilling en voedselverliezen ten opzichte van 2015 gehalveerd te hebben.

Reststromen komen in alle schakels van de keten voor. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om te komen tot een daadwerkelijke vermindering of gehele vermijding van reststromen in de praktijk. Hiervoor is het essentieel om inzicht te hebben in de handelingen, timing en besluiten tijdens het proces en effect daarvan op de eigen schakel en de andere schakels in dezelfde keten.

Tijdens de bijeenkomst stonden diverse vragen centraal. He doel daarbij was om op ketenniveau te komen tot vermindering van reststromen. Tijdens deze academische werkplaats is gekeken naar de onderzoeksvragen die leiden tot praktische kennis voor bedrijven in de gehele voedselketen over het optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen van reststromen.

Diverse sprekers hebben het onderwerp verder toegelicht:
- Woody Maijers: lector Integrale Voedsel & Productieketens, hogeschool Inholland
- Jens Gronheid: Sustainable manager, Albert Heijn
- Wendy van Vliet: kwartiermaker Provincie Zuid-Holland Beperken Voedselverspilling en Stichting Samen tegen Voedselverspilling

More information

Image credits

Header image: Bron: PxHere

Icon image: Bron: PxHere

Sort on: