Article

Voortgangsrapportage Programma Bruggen en Kademuren

Gemeenteraad 4/5 november 2020

Amsterdam werkt aan de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen.
Het Programma Bruggen en Kademuren richt zich op de 829 verkeersbruggen en de circa 205 km op kademuren die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad en/of waarbij de risico’s op constructieve gebreken hoog wordt ingeschat. Het programma valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. Daarom brengt het programma twee keer per jaar een integrale voortgangsrapportage uit: in september (januari-juni) en in maart (juli-december). Het programmaplan Herstellen en verbinden, vastgesteld door het college op 14 april 2020, geldt als startdocument. Naast de voortgangsrapportage levert het programma elk kwartaal een geactualiseerd dashboard op, dat inzicht geeft in de voortgang op de programmadoelen en de projecten in de stad, en een voortgangsbrief met actualiteiten.

Behandeld in Gemeenteraad 4/5 November 2020, Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 29 oktober 2020

Behandelend ambtenaar: Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl, Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Raad klik hier

 

Tekst en redactie team Sturing en Beheersing en team Communicatie programma Bruggen en Kademuren

Additional info

Image credits

Icon image: Pixabay - Kades Amsterdam

Media

Documents