Article

Minder hondenbeten

Puzzelen naar veiligheid voor mens en dier

Dit rapport bevat adviezen aan de gemeente Amsterdam hoe te komen tot een reductie van het aantal bijtincidenten met honden en voor haar burgers tot een verhoging van de reële en ervaren veiligheid. Oorzaken van bijtincidenten zijn op basis van de literatuur in kaart gebracht en cijfers over de aard en omvang van bijtincidenten zijn geactualiseerd voor zowel Nederland als voor de gemeente Amsterdam. De geadviseerde maatregelen zijn opgedeeld in twee onderdelen: repressieve maatregelen (advies bijtprotocol), volgend op een bijtincident dat al is opgetreden en bedoeld om herhaling te voorkomen, en preventieve maatregelen, bedoeld om nieuwe bijtincidenten te voorkomen. Tenslotte zijn er adviezen opgenomen aangaande een betere registratie van honden, van bijtincidenten met honden en betreffende de ontwikkeling en het gebruik van een lijst met hoog-risico
honden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Wageningen, december 2017

Image credits

Header image: J. Huisman, R&D

Icon image: www.piqsels.com

Media

Documents