Article

Onderzoek Bewoners over hun buurt in Oost 2017

De ervaren leefbaarheid en veiligheid in de buurten van Oost

We hebben graag tevreden bewoners in onze stad en ons mooie stadsdeel. Thema’s als veiligheid en leefbaarheid zijn daarin cruciaal. Iedereen woont tenslotte graag in een buurt waar het veilig, groen, schoon en gemoedelijk is. Kortom, een buurt waar je prettig woont! We doen in samenwerking met partners dag in dag uit ons best om onze buurten veilig en leefbaar te houden. Het is daarvoor belangrijk te weten waar dit goed gaat en waar dit minder goed gaat. En aan wie kun je dat het beste vragen dan aan de bewoners van die buurten zelf?

Jaarlijks geven wij OI&S de opdracht om de mate van tevredenheid te meten bij onze bewoners in Oost. Dit onderzoek “Bewoners over hun Buurt in Oost” geeft ons een beeld van hoe bewoners de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt ervaren. Thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen zijn:

• Veiligheidsbeleving
• Verloedering
• Personenoverlast
• Leefbaarheid en sociale kwaliteit
• Vertrouwen in de buurt
• Slachtofferschappen

Het onderzoek is een selectie van vragen uit de Veiligheidsmonitor. Om een beeld te krijgen van de ervaren leefbaarheid en veiligheid op buurtniveau zijn er door OI&S extra enquêtes uitgedaan in de buurten van Oost.

All rights reserved

Image credits

Header image: Edwin van Eis

Media

Documents