Article

Samen sterk

Wijkagenten, wijkGGD’ers en hun aanpak van ‘verwarde personen’ in Amsterdam

Wat er op straat en achter de voordeur gebeurt, gaat niet alleen wijkagenten aan. In Amsterdam houden ook sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen zich bezig met de aanpak van ‘verwarde personen’. In de meeste gevallen verloopt de samenwerking goed. Maar soms ontstaat de discussie of wijkagenten altijd mee op huisbezoek moeten gaan. Verder blijkt nazorg en monitoring van cases door tijdgebrek niet altijd haalbaar.

All rights reserved

Image credits

Icon image: Samen sterk.png